Archiwum dla Czerwiec 2019 r.

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020 – statystyki chętnych a dostępność miejsc

W dniach od 17 czerwca od godz.10.00 do 24 czerwca do godz.16.00, kandydaci mogli zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należało udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. Szkoła weryfikowała wnioski w a systemie w zakładce „Statystyka chętnych” pojawiła się informacja.   Ilość...

Badania lekarskie w rekrutacji na rok 2019/2020 – gdzie w m.st. Warszawa można wykonać?

Wykaz przychodni zabezpieczających świadczenia zdrowotne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych w m.st.Warszawa Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę prowadzącą kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: po 19 czerwca 2019 r. Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie: od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy...

Szkoła branżowa II stopnia – co daje i kto może do niej iść?

Szkoła branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów - matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.   Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły. W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający...

Prywatne szkoły poza Warszawą na topie?

Szkoła prywatna to nie tylko możliwość dla ,,dzieciaków z najbogatszych domów w dzielnicy’’. Coraz częściej rodzice młodzieży przekonują się do prywatnych trybów nauczania ze względu na indywidualne podejście kadry. Pamiętajmy, że prywatna placówka to nie zawsze wielkomiejski szum i prestiż dla zamożnych, ale przede wszystkim możliwość rozwoju intelektualnego, moralnego i duchowego młodzieży. Na topie są również szkoły prywatne w małych miejscowościach - poza stolicą. Świetnym przykładem takiej placówki jest...