Archiwum dla Marzec 2020 r.

Nauczanie domowe czy nauka w domu - kilka wskazówek.

Polska oraz cały świat znalazły się w nadzwyczajnej sytuacji, której jeszcze kilka miesięcy temu nie można było przewidzieć. Edukacja zdalna dopiero „raczkuje”. Każdy uczeń w domu pracuje inaczej. Trudno wymagać od uczniów aby zachowali w domu taki rytm pracy jaki jest zaplanowany w planie lekcji w danej szkole. Ten trudny dla nas czas obnaży wszystkie słabe strony, ale również nauczy samodyscypliny. Nauczyciele również zostali postawieni w nowej sytuacji, muszą wykazać swoje...

Międzynarodowy Salon Edukacyjny i Giełda Zawodów

Gdzie? Kiedy? Co? W Pałacu Kultury i Nauki w dniach 6-7 marca 2020 r. odbędzie się ważne wydarzenie, którym będzie Warszawski Salon Liceów, targi uczelni z kraju i zagranicy, wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a także warsztaty oraz spotkania z doradcami zawodowymi. Targi te mają dużą renomę w kraju i uznawane są za jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych. Od kilku lat przygotowują je PERSPEKTYWY we współpracy z partnerem – Biurem...